iskustvo u obuci vozaca
Obuka vozaca

Obuka "B" kategorija

" Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju viŠe od osam mesta za sedenje, ne raČunajući sediŠte za vozaČa. "

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teoretski ispit

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Kada se polože ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom. 

Ograničenja sa probnom dozvolom:

  • - zabrana upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
  • probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji
  • - zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h
  • - Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
  • - Zabrana upotrebe telefona (nesme ni HandsFree)
  • vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

Praktični ispit

  • Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača "B" kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.
  • Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje.
  • Procedura oko dobijanja datuma polaganja vožnje je ista kao za polaganje testa.

Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu, Ljermontova 12, po svoju DOZVOLU  , stavite na vozilo nalepnicu "P" i vozite!!!