Back

B KATEGORIJA CENA
Redovna teorijska obuka (40 časova) 12.000,00
Redovna prakticna obuka (40 časova) 40.000,00
Čas redovne teorijske nastave 300,00
Čas redovne praktične nastave 1.000,00
Čas dodatne teorijske nastave 500,00
Čas dodatne praktične nastave 1.000,00
Polaganje teorijskog dela vozačkog ispita 5.000,00
Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita 5.000,00