Saobraćajni znakovi opasnosti

Back

 

opasna krivina na levo

Znak  Krivina na levo

opasna krivina udesno

Znak  Krivina na levo

Znak  '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo ''

Znak  Dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno ''

Znak  '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo ''

Znak  Dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo ''

  Znak   '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno ''  

Znak  dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno  ''

Znak  ''opasna krivina''  

Znak    opasna krivina označava približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti.

Znak   ''opasna nizbrdica'' 

Znak     ''opasna nizbrdica'' oznacava priblizavanje opasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proistice iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a velicina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli.

Znak  ''opasan uspon'' 

Znak    ''opasan uspon''

 Znak  ''suzenje puta'' 

Znak    '' suzenje puta'' znakovi iz ove grupe (suzenja kolovoza) oznacavaju priblizavanje suzenju kolovoza koje moze da predstavlja izvesnu opasnost.

Znak  ''suzenje puta sa desne strane'' 

Znak    '' suzenje puta sa desne strane''

 Znak  ''suzenje puta sa leve strane'' 

Znak    '' suzenje puta sa leve strane''

Znak  ''pokretni most''  

Znak    '' pokretni most'' oznacava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

 Znak  ''blizina obale ''

 Znak    ''blizina obale '' oznacava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu.

Znak  ''neravan kolovoz'' 

Znak    ''neravan kolovoz'' - blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbocina i ulegnuca.

Znak  ''ulegnuce kolovoza'' 

Znak    ''ulegnuce kolovoza''

Znak  ''prevoj puta'' 

Znak    ''prevoj puta''

Znak  ''klizav kolovoz''  

Znak    ''klizav kolovoz'' oznacava blizinu dela puta na kome  kolovoz pod odredjenim atmosferskim uslovima ili slicnim okolnostima ima klizavu povrsinu.

Znak  ''kamenje prsti''  

Znak    ''kamenje prsti'' oznacava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge ucesnike u saobracaju postoji povecana opasnost od prskanja kamena.

Znak  ''Odronjivanje kamenja''  

Znak    ''Odronjavanje kamenja'' - sa desne strane- oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

 Znak  ''Odronjivanje kamenja''

 Znak    ''Odronjavanje kamenja'' - sa leve strane- oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

 

Znak  ''Obelezeni pesacki prelaz'' 

Znak    ''Obelezeni pesacki prelaz'' oznacava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obelezeni pesacki prelaz.

 Znak  '' Deca na putu''

 Znak    '' Deca na putu''  oznacava blizinu mesta na putu na kome se deca cesce i u vecem broju krecu (na primer ispred skole, obdanista, igralista i sl.).

Znak  '' Biciklisti na putu '' 

Znak    '' Biciklisti na putu '' oznacava blizinu mesta na kome biciklisti cesce nailaze na put ili ga prelaze.

Znak  '' Zivotinje na putu ''  

Znak   '' Zivotinje na putu '' oznacava mesto na  kome domace zivotinje  pod nazorom prelaze preko puta ili se krecu duz puta .

Znak  ''Divljac na putu ''   

Znak    ''Divljac na putu ''   oznacava posebno opasno mesto na kojima divljac (papkari ) cesto prelazi preko puta

 Znak  '' Radovi na putu ''  

Znak    '' Radovi na putu '' oznacava blizinu mesta na kome se izvode radovi .

 Znak  '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove ''  

Znak    '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove '' oznacava blizinu raskrsnice ili obelezenog pesackog prelaza na kome je saobracaj regulisan pomocu uredjaja za davanje svetlosnih saobracajnih znakova .

 Znak   '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove ''

 Znak     '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove '' oznacava blizinu raskrsnice ili obelezenog pesackog prelaza na kome je saobracaj regulisan pomocu uredjaja za davanje svetlosnih saobracajnih znakova .

Znak  '' Blizina avionske piste ''

Znak    '' Blizina avionske piste ''  oznacava deo puta preko koga avioni prelecu u niskom letu prilikom sletanja, odnosno uzletanja .

 Znak  '' Bocni vetar ''  

Znak    '' Bocni vetar '' oznacava blizinu dela puta na kome cesto duva jak bocni vetar sa desne strane.

 Znak  '' Bocni vetar ''   

Znak    '' Bocni vetar '' oznacava blizinu dela puta na kome cesto duva jak bocni vetar sa leve strane.

 Znak  '' Saobracaj u oba smera ''

 Znak    '' Saobracaj u oba smera ''  oznacava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobracaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobracaj vrsi u oba smera .

Znak  '' Tunel ''  

Znak    '' Tunel '' Oznacava blizinu tunela na putu .

 Znak  ''Opasnost na putu ''  

Znak    ''Opasnost na putu '' oznacava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome ucesnicima u saobracaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predvidjen poseban znak opasnosti .

 Znak  '' Ukrstanje puteva iste vaznosti ''

 Znak    '' Ukrstanje puteva iste vaznosti '' oznacava blizinu ukrstanja puteva od kojih nijedan put nije put sa pravom prvenstva prolaza .

Znak   '' Ukrstanje sa sporednim putem pod pravim uglom '' 

Znak     '' Ukrstanje sa sporednim putem pod pravim uglom ''

 Znak  '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane '' 

Znak    '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane ''

 Znak  '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane '' 

Znak    '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane ''

Znak  ''Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s leve strane '' 

Znak    ''Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s leve strane ''

Znak  '' Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s desne strane ''  

Znak    '' Spajanje  sa sporednim putem pod ostrim uglom  s desne strane ''

 

 Znak  ''Raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja '' 

Znak    ''Raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja '' oznacava blizinu raskrsnice na kojoj se saobracaj odvija u kruznom toku .

kolona vozila 

Znak "Kolona zaustavljenih vozila" - oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagusenja saobracaja

Znak  ''Tramvajska pruga ''  

Znak    ''Tramvajska pruga '' oznacava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou .

Znak  '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima '' Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke u nivou , koji je obezbedjen branicima ili polubranicima .

 Znak    '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge  sa branicima ili polubranicima ''  oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke u nivou, koji je obezbedjen branicima ili polubranicima .

 Znak  '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika '' Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou , koji nije obezbedjen branicima ili polubranicima . 

Znak    '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge  bez branika ili polubranika ''  oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou , koji nije obezbedjen branicima ili polubranicima .

 Znak  '' Andrejin krst ''  

Znak    '' Andrejin krst '' oznacava mesto na kome put prelazi preko zeleznicke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom .

Znak  '' Andrejin krst ''  

Znak    '' Andrejin krst''mesto na kome put prelazi preko zeleznicke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili vise  koloseka ."

 Znak  '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima ''   

Znak    ''Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima ''
oznacava udaljenost do prelaza prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou, koji je obezbedjen branicima ili polubranicima. Svaka crvena kosa crta na pravougaonoj tabli ovih znakova, oznacava udaljenost od prelaza za po 80 m.

 Znak  '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika ''  

Znak    '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika ''