Saobraćajni znakovi obaveštenja

Back

 Znakovi obavestenja su :

Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera  

Znak   ''Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera''    Obavestava vozaca da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera .

Put sa jednosmernim saobracajem  

Znak    ''Put sa jednosmernim saobracajem '' Obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom putu .

Put sa jednosmernim saobracajem

 Znak    ''Put sa jednosmernim saobracajem'' Obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom putu .Postavlja se skoro paralelno sa osom kolovoza , a reci : '' Jedan smer  ''  mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

Put sa prvenstvom prolaza  

Znak     '' Put sa prvenstvom prolaza  '' Oznacava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se krecu putevima koji se ukrstaju s tim putem , odnosno delom puta .

Zavrsetak  puta  sa prvenstvom prolaza 

Znak    ''Zavrsetak  puta  sa prvenstvom prolaza''  Oznacava mesto na kome se zavrsava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Obelezeni pesacki prelaz  

Znak    '' Obelezeni pesacki prelaz '' Oznacava mesto na kome se nalazi obelezeni pesacki prelaz .

Podzemni ili nadzemni pesacki prolaz 

Znak    ''Podzemni ili nadzemni pesacki prolaz '' Oznacava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pesacki prolaz.

Raskrsnica  

Znak    '' Raskrsnica '' Oznacava medjusobni polozaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrstaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi medjunarodnih puteva. Na znaku ''raskrsnica '' moze biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazece strelice, na istom znaku na liniji poprecnih pravaca mogu biti umetnuti saobracajni znakovi.

kruzna raskrsnica 

Znak    '' Kruzna raskrsnica '' Oznacava medjusobni polozaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrstaju.

Slepi put 

Znak    '' Slepi put '' Oznacava blizinu i polozaj puta koji nema izlaz ( slepi put ) .

prepreka_za_usporavanje_saobracaja 

Znak "Prepreka za usporavanje saobracaja " oznacava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobracaja.

Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno  

Znak    ''Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno ''  Oznacava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledecoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Prestrojavanje vozila  

Znak    '' Prestrojavanje vozila ''  Oznacava predhodno obavestenje vozacu radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa vise saobracajnih traka . Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobracajnih traka i nacinu prestrojavanja na njima .

Prestrojavanje vozila 

Znak  '' Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta '' Oznacava predhodno obavestenje vozacu radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa vise saobracajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobracajnih traka i nacinu prestrojavanja na njima. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mesta.

strelasti putokaz 

Znak    ''Strelasti Putokaz'' Oznacava pravac puta od odredista ili karakteristican objekat u koji vodi put na kome je postavljen putokaz. Na strelasti putokaz mogu da se ispisu dva naziva odredista ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma.Takodje na znak mogu da se ispisu broj puta i udaljenost do odredista, odnosno objekta.

Putokazna tabla  

Znak ''Putokazna tabla'' Oznacava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak moze da ima najvise tri polja za oznacavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispisu nazivi dva odredista ako se ispisuju jedvim jezikom i pismom. Ovaj znak moze se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobracajnih traka na koji se odnosi.

Putokaz za aerodrom 

Znak    '' Turisticki strelasti putokaz za aerodrom ''  Oznacava pravac puta za aerodrom.

Putokaz za teren za kampovanje 

Znak    ''Turisticki strelasti putokaz za teren za kampovanje '' Oznacava pravac i udaljenost terena za kampovanje .

Putokaz za planinski dom  

Znak    ''Turisticki strelasti putokaz za planinski dom ''  Oznacava pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinski dom .

Broj puta 

Znak    '' Broj puta ''

Kilometraza puta 

Znak    '' Kilometraza puta ''

broj puta, broj deonice puta i kilometraza 

Znak " Broj puta, broj deonice puta i kilometraza" oznacava broj puta, odnosno deonice i stacionazu puta.

udaljenost_izlaza_u_slucaju_opasnosti 

Znakovi "Udaljenost izlaza u slucaju opasnosti" oznacava smer u kome se nalazi izlaz za slucaj opasnosti i udaljenos do njega.

izlaz_u_slucaju_opasnosti 

Znak " izlaz u slucaju opasnosti" oznacava izlaz za pesake u slucaju opasnosti.

Broj medjunarodnog puta  

Znak    '' Broj medjunarodnog puta ''

Auto-put 

Znak    '' Auto-put '' Oznacava mesto odakle pocinje auto-put .

auto-put 

Znak   '' Zavrsetak auto-puta ''  Oznacava mesto na kome se zavrsava  auto-put .

Put rezervisan za saobracaj motornih vozila  

Znak    '' Motoput ''   Oznacava mesto odakle pocinje put motoput.

Zavrsetak  puta rezervisanog za saobracaj motornih vozila 

Znak    '' Zavrsetak  motoputa ''  Oznacava mesto na kome se zavrsava motoput.

Naziv naseljenog mesta  

Znak    '' Naziv naseljenog mesta ''  Oznacava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koji ulazi put i granicu od koje pocinje to naseljeno mesto.

Zavrsetak naseljenog mesta  

Znak     '' Zavrsetak naseljenog mesta ''  Oznacava mesto na kome se zavrsava naseljeno mesto kroz koje prolazi put

naselje 

Znak "Naselje" oznacava mesto od koga pocinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobracaju u naselju.

zavrsetak naselja 

Znak "Zavrsetak naselja" oznacava mesto na kome se zavrsava naselje i od koga prestaju da vaze propisi o saobracaju u naselju.

Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon , osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva tocka   

Znak    ''Prestanak zabrane preticanja svihmotornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih cetvorocikala '' 

Prestanak zabrane preticanja za teska teretna vozila  

Znak    '' Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila ''  Oznacava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi 3.5t da preticu druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih cetvorocikala.

Prestanak ogranicenja brzine  

Znak    '' Prestanak ogranicenja brzine ''  Oznacava mesto odakle prestaje ogranicenje brzine .

Prestanak najmanje dozvoljene brzine 

Znak    '' Prestanak najmanje dozvoljene brzine ''  Oznacava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

Prestanak zabrane davanja zvucnih znakova 

Znak    '' Prestanak zabrane davanja zvucnih znakova ''  Oznacava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvucnih znakova .

Prestanak svih zabrana 

Znak    '' Prestanak svih zabrana ''  Oznacava mesto odakle prestaje da vaze odgovarajuce zabrane koje su pre tog mesta uspostavljene saobracajnim znakovima postavljenim na tom putu .

Prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg  

Znak    '' Prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg ''

Zavrsetak staze za bicikliste  

Znak     '' Zavrsetak staze za bicikliste ''

Zavrsetak staze za pesake 

Znak    '' Zavrsetak staze za pesake ''

zavrsetak_spojene_biciklisticke_i_pesacke_staze 

Znak "Zavrsetak spojene biciklisticke i pesacke staze" 

Zavrsetak staze za jahace 

Znak    '' Zavrsetak staze za jahace ''

Zona u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja 

Znak    '' Zona u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja '' Oznacava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opste ogranicenje trajanja parkiranja na odredjeno vreme , bez obzira da li se za parkiranje na odredjeno vreme placa  naknada ili se ne placa. Na znaku moze biti dodata dopunska tabla na kojoj ce se naznaciti dani ili sati za koje ogranicenje vazi.

Izlaz iz zone u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja 

Znak    '' Izlaz iz zone u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja '' Oznacava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opste ogranicenje trajanja parkiranja na odredjeno vreme.

Parkiraliste  

Znak    '' Parkiraliste '' Oznacava parkiraliste. Na znaku ili dopunskoj tabli moze se odgovarajucim simbolima ili natpisima oznaciti: nacin parkiranja, smer u kome se nalazi parkiraliste, udaljenost parkiralista, kategorije vozila kojima je parkiraliste namenjeno, kao i eventualno vremensko ogranicenje parkiranja.

Vremenski ograniceno parkiranje 

Znak    '' Vremenski ograniceno parkiranje ''  Oznacava mesto na kome je parkiranje vozila vremenski ograniceno.

parkiraj i vozi se 

Znak "Parkiraj i vozi se" oznacava parkiraliste gde vozilo moze da se parkira i da se putovanje dalje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje moze biti prikazano simbolom.

parking garaza 

Znak " Parking garaza" oznacava garazu sa parking mestima.

Bolnica  

Znak    '' Bolnica '' Oznacava blizinu bolnice i upozorava vozaca da svojim vozilom ne stvara suvisnu buku.

Stanica za prvu pomoc 

Znak    '' Stanica za prvu pomoc '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoc.

Radionica za opravku vozila  

Znak    '' Radionica za opravku vozila ''  Oznacava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila .

Telefon 

Znak    '' Telefon ''  Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica .

Benzinska stanica 

Znak   '' Benzinska stanica '' Oznacava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica .

Hotel ili motel  

Znak    '' Hotel ili motel ''  Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel, odnosno motel. Na delu znaka ispod belog polja moze se upisati rec:"hotel" ili "motel", zavisno od vrste ugostiteljskog objekta koji se oznacava.

Restoran  

Znak '' Restoran '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran .

Znak   '' Kafana '' 

Znak   '' Kafana '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana .

Znak   '' Teren uradjen za izletnike '' 

Znak   '' Teren uradjen za izletnike '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uradjen za izletnike .

Znak   '' Teren za kampovanje pod satorima '' 

Znak   '' Teren za kampovanje pod satorima '' Oznacava blizinu terena ili teren uradjen za kampovanje pod satorima .

Teren za kampovanje u prikolicama

Znak   '' Teren za kampovanje u prikolicama '' Oznacava teren ili blizinu terena uredjenog za boravak u prikolicama .

Teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama  

Znak   '' Teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama '' Oznacava blizinu terena ili teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama .

Planinski dom 

Znak   '' Planinski dom '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinski dom .

Vozilo za pomoc na putu 

Znak   '' Vozilo za pomoc na putu '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi sluzba za pruzanje pomoci u slucaju kvara na vozilu .

Vatrogasna sluzba 

Znak   '' Vatrogasna sluzba '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi sluzba za gasenje pozara .

Autobusko stajaliste 

Znak   '' Autobusko stajaliste '' Oznacava mesto na kome se nalazi autobusko stajaliste .

Tramvajska stanica   

Znak   '' Tramvajska stanica'' Oznacava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

Aerodrom  

Znak   '' Aerodrom '' Oznacava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.

luka pristaviste 

Znak   '' Luka – pristaniste '' Oznacava blizinu luke, pristanista , odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka , pristaniste, odnosno trajekta .

Informacija  

Znak   '' Informacija '' Oznacava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turisticke informacije .

  

Prohodnost puta 

Znak   '' Prohodnost puta '' Oznacava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 1 je zelene boje i ima natpis "otvoren", dok polje 3, sadrzi simbol znaka "lanci za sneg" ili simbol "lanci ili gume za sneg" u zavisnosti od stanja puta.

Prohodnost puta 

Znak   '' Prohodnost puta '' Oznacava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, polje 1 je crvene boje i u polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren.

Broj serpentine 

Znak   '' Broj serpentine '' Oznacava broj serpentine sa nadmorskom visinom .

Putni objekat 

Znak   '' Putni objekat '' Oznacava naziv putnog objekta od posebnog znacaja ( vijadukt , tunel i sl. )

Planinski prevoj  

Znak   '' Planinski prevoj '' Oznacava planinski prevoj sa nadmorskom visinom .

Reka  

Znak   ''Reka'' Oznacava naziv reke preko koje put prelazi.

Stanica policije 

Znak   '' Stanica policije '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije.

kontrola_brzine 

Znak " Kontrola brzine kretanja " oznacava pocetak deonice na kojoj se vrsi kontrola brzine kretanja vozila.

Brzina koja se preporucuje  

Znak   '' Brzina koja se preporucuje '' Oznacava brzinu koja se preporucuje na odredjenom delu puta.

zona 30 

Znak "Zona 30" oznacava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ogranicena do 30km/h.

zavrsetak zone 30 km/h 

Znak "Kraj zone 30" oznacava zavrsetak zone u kojoj je ogranicena brzina kretanja vozila do 30 km/h.

Potvrda pravca 

Znak   '' Potvrda pravca '' Oznacava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrzi naziv mesta i udaljenost, izrazenu u km do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku mogu da budu ispisana najvise sest naziva odredista, ukoliko se nazivi odredista ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno cetiri naziva odredista ako se ispisuju na dva jezika ili pisma, kao i udaljenost u km do tih mesta .

 

Znak   '' Tabla za oznacavanje naziva ulica '' Oznacava vozacima i pesacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze .

Tabla za usmeravanje 

Znak   '' Tabla za usmeravanje '' Oznacava mesto gde se nailazi na ostru krivinu .

Tabla za usmeravanje 

Znak   '' Tabla za usmeravanje '' Oznacava mesto gde se nailazi na ostru krivinu .

Predputokaz  

Znak   '' Predputokaz za izlaz '' Znak koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

predputokazna_tabla_za_izlaz 

Znak " Predputokazna tabla za izlaz" Znak koji na autoputu i raskrsnicama u vise nivoa oznacava polozaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

naziv_petlje 

Znak "Naziv petlje" Znakovi obavestavaju o nazivu petlje na koju se nailazi, prvi znak se postavlja na ukrstanju autoputa sa drugim putem, dok se drugi znak postavlja na ukrstanju dva autoputa.

Putokaz iznad kolovoza na portalu  

Znak   '' Putokaz iznad kolovoza na portalu ''Koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku .

putokaz iznad kolovoza na portalu 

Znak   '' Putokaz iznad kolovoza na portalu ''Koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku .

Tabla za oznacavanje izlaza 

Znak   '' Tabla za oznacavanje izlaza ''  Oznacava mesto izlaska sa auto-puta .

Naizmenicno propustanje vozila 

Znak " Naizmenicno propustanje vozila " Oznacava mesto gde se zbog zavrsavanja saobracajne trake, suzenja kolovoza i smanjenja broja saobracajnih traka, vozila naizmenicno ukljucuju u jednu saobracajnu traku.

Naci_koriscenja_saobracajne_trake 

Znak " Nacin koriscenja saobracajne trake" oznacava da odredjena saobracajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila ciji je simbol prikazan na znaku. Broj saobracajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Putokaz za prestrojavanje iznad saobracajnih traka – na portalu 

Znakovi  ''Putokaz za prestrojavanje za kretanje do odredjenog mesta'' Obavestavaju vozace o koriscenju saobracajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

deca na putu 

Znak   '' Deca na putu '' Oznacava mesto u cijoj se blizini nalazi skola i pesacki prelazi koje deca cesto koriste.

zona usporenog saobracaja 

Znak " Zona usporenog saobracaja " oznacava mesto od kojeg pocinje zona usporenog saobracaja.

zavrsetak podrucja usporenog saobracaja 

Znak " Kraj podrucja usporenog saobracaja " oznacava mesto gde se zavrsava zona usporenog saobracaja.

pesacka_zona 

Znak " Pesacka zona " oznacava pocetak zone namenjene iskljucivo za kretanje pesaka.

kraj_pesacke_zone 

Znak " Kraj pesacke zone " oznacava kraj pesacke zone.

zona skole 

Znak " Zona skole " oznacava mesto od kojeg pocinje zona skole.

zavrsetak_zone_skole 

Znak " Zavrsetak zone skole "

Saobracajna traka za vozilo javnog prevoza putnika 

Znak   '' Saobracajna traka za vozila javnog prevoza putnika'' Oznacava saobracajnu traku na kojoj se moraju kretati vozila javnog prevoza putnika .

Zavrsetak saobracajne trake za vozila javnog prevoza putnika  

Znak   '' Zavrsetak saobracajne trake za vozila javnog prevoza putnika '' Oznacava mesto na kome se zavrsava saobracajna traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika .

Ogranicenje najvece dozvoljene brzine na putevima u  SRB 

Znak   '' Ogranicenje najvece dozvoljene brzine na putevima u  Republici Srbiji '' Oznacava opste ogranicenje najvece dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezu upotrebe svetla.

Saobracajna traka za spora vozila 

Znak   '' Saobracajna traka za spora vozila '' Oznacava pocetak saobracajne trake u kojoj se mora kretati sporo vozilo koje se krece brzinom manjom od brzine odredjene umetnutim znakom .

Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila 

Znak   '' Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila '' Oznacava mesto na kome se zavrsava saobracajna traka za kretanje sporih vozila .

turisticka_informaciona_tabla 

Znak "Turisticka informaciona tabla" oznacava odrediste ili objekat turistickog znacaja.

omoriste 

Znak " Odmoriste" oznacava nailazak na visenamenski objekat na putu ciji se sadrzaj oznacava piktogramima.

izlazak_na_odmoriste 

Znak " Izlazak na odmoriste" oznacava mesto izlaska sa puta do visenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, moze da se upise udaljenost do sledeceg takvog objekta.

opasna_deonica_puta 

Znak " Opasna deonica puta " Oznacava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu duzinu.Umesto znaka "opasnost na putu" noze da se upise znak opasnosti koji blize objasnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti najvise dva znaka koji definisu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

obilazak 

Znak " Obilazak " sluzi za usmeravanje vozila na obliznji put.

Predznak_za_neposredno_regulisanje_saobracaja_na_mestu_na_kome_se_izvode_radovi 

Znak " Predznak za neposredno regulisanje saobracaja na mestu na kome se izvode radovi " obavestava vozace o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, pivremenih prepreka ili ostecenja kolovoza, uvedeno naizmenicno propustanje vozila, koja neposredno regulisu ovlascena lica.

skretanje_saobracaja_iz_jedne_kolovozne_trake_u_drugu 

Znakovi " Skretanje saobracaja iz jedne kolovozne trake u drugu " oznacavaju mesto, odnosno, blizinu mesta, gde se vrsi skretanje saobracajnih traka, pri cemu broj saobracajnih traka ostaje isti. Polozaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

zatvaranje_saobravajne_trake 

Znakovi " Zatvaranje saobravajne trake" oznacavaju mesto gde pocinje zatvaranje jedne saobracajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Broj i polozaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobracanih traka na terenu.

Predznak_za_zatvaranje_saobracajne_trake 

Znakovi " Predznak za zatvaranje saobracajne trake" oznacavaju udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobracajna traka. Broj i polozaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobracajnih traka na terenu.

Predznak_za_preusmeravanje_saobracaja_na_putu_sa_fizicki_razdvojenim_kolovozima 

Znakovi "Predznak za preusmeravanje saobracaja na putu sa fizicki razdvojenim kolovozima" oznacavaju rezim kretanja i nacin preusmeravanja saobracaja.

Ogranicenje_koriscenja_saobracajne_trake 

Znak " Ogranicenje koriscenja saobracajne trake" oznacava da odredjena saobracajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila ciji je simbol prikazan na znaku. Broj saobracajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.