Saobraćajni znakovi izričitih naredbi

Back

 

Ukrstanje sa putem sa prvenstvom prolaza  

Znak   ''Ukrstanje sa putem sa prvenstvom prolaza ''   Oznacava blizinu raskrsnice na kojoj vozac mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se krecu po putu na koji on nailazi.

Obavezno zaustavljanje 

Znak    ''Obavezno zaustavljanje '' Oznacava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozac duzan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se krecu putem na koji on nailazi.

''Zabrana saobracaja u jednom smeru  

Znak    '' Zabrana saobracaja u jednom smeru ''  Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.

Zabrana saobracaja u oba smera   

Znak     '' Zabrana saobracaja u oba smera ''  Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj svim vozilima u oba smera.

Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon , osim za motocikl bez bocne prikolice’’

Znak    '' Zabrana saobracaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede '' Oznacava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva motrna vozila osim za motocikle bez prikolice mopede.

Zabrana saobracaja za autobuse 

Znak     ''Zabrana saobracaja za autobuse'' Oznacava  put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj za autobuse.

Zabrana saobracaja za teretna motorna vozila 

Znak    ''Zabrana saobracaja za teretna vozila'' Oznacava  put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za teretna vozila. Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je oznacena najveca dozvoljena masa vozila, zabrana vazi samo za ona teretna vozila cija najveca masa prelazi oznacenu masu.

Zabrana saobracaja za cisterne 

Znak    ''Zabrana saobracaja za cisterne'' Oznacava  put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj vozilima koja prevoze materije iznad odredjene kolicine, koja moze da izazove zagadjenje vode.

Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije iznad odredjene kolicine  

Znak    ''Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije '' Zabranjen saobracaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odredjene kolicine 

Znak    ''Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze opasne terete '' 

Zabrana saobracaja za vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo osim poluprikolice  

Znak    ''Zabrana saobracaja za  motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo osim poluprikolice '' Oznacava da je zabranjen saobracaj za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo, osim poluprikolice.

Zabrana saobracaja za vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo ili poluprikolicu 

Znak    ''Zabrana saobracaja za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo'' Oznacava put ili deo puta gde je zabranjen saobracaj za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo.

traktor 

Znak    ''Zabrana saobracaja za  traktore '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za traktore.

Zabrana saobracaja za motocikle  

Znak    ''Zabrana saobracaja za motocikle ''  Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za motocikle, teski tricikl i teski cetvorocikl.

Zabrana saobracaja za bicikle sa motorom  

Znak    ''Zabrana saobracaja za mopede '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za mopede, lake tricikle i lake cetvorocikle.

zabrana_saobracaja_za_bicikle 

Znak    ''Zabrana saobracaja za bicikle '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za bicikle.

Zabrana saobracaja za zaprezna vozila 

Znak    ''Zabrana saobracaja za zaprezna vozila'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za zaprezna vozila.

Zabrana saobracaja za rucna kolica  

Znak    '' Zabrana saobracaja za rucna kolica '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za rucna kolica.

Zabrana saobracaja za pesake 

Znak    ''Zabrana saobracaja za pesake'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za pesake.

Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon  

Znak    ''Zabrana saobracaja za sva motorna vozila '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva motorna vozila.

Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon i zaprezna vozila 

Znak    ''Zabrana saobracaja za sva motorna vozila i zaprezna vozila'' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva motorna vozila i zaprezna vozila.

Zabrana_saobracaja_za_vozila_oznacena_simbolom 

Znak " Zabrana saobracaja za vozila oznacena simbolom" oznacava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Moze imati najvise dva simbola, ukoliko se postavlja u naseljenom mestu, odnosno tri simbola van naseljenog mesta.

  

2m 

Znak    '' Zabrana saobracaja za  vozila  cija sirina prelazi odredjenu sirinu '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija  ukupna sirina prelazi sirinu oznacenu na znaku.

Zabrana saobracaja za vozila cija visina prelazi odredjenu visinu 

Znak   ''Zabrana saobracaja za  vozila  cija ukupna visina prelazi odredjenu visinu''  Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija  ukupna visina prelazi visinu oznacenu na znaku.

Zabrana saobracaja za vozila cija ukupna tezina prelazi odredjenu tezinu  

Znak    ''Zabrana saobracaja za  vozila  cija ukupna masa prelazi odredjenu masu  ''   Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila, odnosno skupove vozila, cija ukupna masa prelazi masu oznacenu na znaku.

Zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjeno osovinsko opterecenje 

Znak    ''Zabrana saobracaja za  vozila  koja prekoracuju odredjeno osovinsko opterecenje''Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila sa osovinskim opterecenjem vecim od opterecenja oznacenog na znaku.

 Zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjenu duzinu 

Znak    '' Zabrana saobracaja za  vozila  koja prekoracuju odredjenu  duzinu'' 
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila, odnosno skupove vozila, cija ukupna duzina prelazi duzinu oznacenu na znaku .

Najmanje odstojanje izmedju vozila  

Znak     ''Najmanje odstojanje izmedju vozila '' Oznacava najmanje odstojanje izmedju vozila u kretanju kojeg se vozaci moraju pridrzavati.

’Zabrana skretanja ulevo  

Znak    ''Zabrana skretanja ulevo ''  Oznacava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

’Zabrana skretanja udesno 

Znak    ''Zabrana skretanja udesno'' Oznacava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno.

’Zabrana polukruznog okretanja  

Znak    ''Zabrana polukruznog okretanja '' Oznacava mesto na kome je polukruzno okretanje zabranjeno.

’Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon , osim motocikla bez prikolice ‘ 

Znak    ''Zabrana  preticanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice ''Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopede, lake tricikle i lake cetvorocikle.

Zabrana preticanja za teretna vozila  

Znak    ''Zabrana  preticanja za teretna vozila '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjeno da teretna motorna motorna vozila cija najveca dozvoljena tezina prelazi  3.5 t  preticu druga vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i mopede, lake tricikle i lake cetvorocikle. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, zabrana preticanja odnosi se samo na teretna vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi oznacenu masu.

’Ogranicenje brzine 

Znak    ''Ogranicenje brzine'' Oznacava put ili deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom  ( u km /cas  )  vecom od brzine koja je oznacena na znaku. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, oznaceno ogranicenje odnosi se samo na vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi oznacenu masu.

Zabrana davanja zvucnih znakova 

Znak    ''Zabrana davanja zvucnih znakova'' Oznacava put ili deo puta na kome se uredjajem na vozilu ne smeju davati zvucni znakovi, osim u slucaju neposredne opasnosti.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carinarnica 

Znak     ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carinarnica'' Oznacava blizinu carinarnice gde sevozilo mora zaustaviti .

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija  

Znak    ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija ''

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina'' 

Znak    ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina''

Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera''  

Znak   ''Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera'' Oznacava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego sto tim delom predju vozila iz suprotnog smera .

Zabrana zaustavljanja i parkiranja 

Znak    ''Zabrana zaustavljanja i parkiranja'' Oznacava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Zabrana parkiranja 

Znak    ''Zabrana parkiranja'' Oznacava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Naizmenicno parkiranje ‘ 

Znak    ''Naizmenicno parkiranje '' Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja  odnosi u neparne dane.

Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane . 

Znak    ''Naizmenicno parkiranje '' Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja  odnosi u parne dane .

  

Znakovi obaveze su :

Najmanje dozvoljena brzina

Znak    '' Najmanje dozvoljena brzina '' Oznacava put ili deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom ( u km/h ) koja je oznacena na znaku.

Lanci za sneg 

Znak    ''Lanci za sneg'' Oznacava  deo puta  na kome motorna vozila, osim motocikla, mopeda, lakih cetvorocikala, teskih cetvorocikala, radnih masina, traktora i motokultivatori, moraju na pogonskim tockovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg.

Staza za bicikliste

Znak    ''Biciklisticka staza '' Oznacava  put kojom se moraju kretati bicikli, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim vozilima.

Staza za pesake  

Znak    ''Pesacka staza'' Oznacava  posebno izgradjenu stazu kojom se pesaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim ucesnicima u saobracaju.

spojene staze za bicikliste i pesake 

Znak " Spojene staze za bicikliste i pesake" oznacava put po kome se odvojeno krecu samo biciklisti i pesaci, u svojim stazama.

Staza za jahace 

Znak    ''Staza za jahace'' Oznacava  stazu kojom se moraju kretati jahaci, a zabranjeno je kretanje drugim ucesnicima u saobracaju.

Obavezan smer   

Znak    “ Obavezan smer  “Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer

Znak    “ Obavezan smer  “ Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer  

Znak    “ Obavezan smer  “ Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer  

Znak    “ Obavezan smer  “ Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer  

Znak    “ Obavezan smer  “ Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Dozvoljeni smerovi  

Znak    “ Dozvoljeni smerovi “  Oznacava  smerove  u   kojima se vozila smeju kretati .

Dozvoljeni smerovi  

Znak    “ Dozvoljeni smerovi “ Oznacava  smerove  u   kojima se vozila smeju kretati .

Dozvoljeni smerovi 

Znak    “ Dozvoljeni smerovi “ Oznacava  smerove  u   kojima se vozila smeju kretati .

Obavezno obilazenje sa desne strane  

Znak     “ Obavezno obilazenje sa desne strane “ Oznacava kolovoz, odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva, ostrva za usmeravanje saobracaja  i drugih objekata na kolovozu.

Obavezno obilazenje sa leve strane 

Znak     “ Obavezno obilazenje sa leve strane “ Oznacava kolovoz, odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva, ostrva za usmeravanje saobracaja  i drugih objekata na kolovozu.

obilazenje sa obe strane 

Znak "Obilazenje sa obe strane"

Kruzni tok saobracaja 

Znak    ” Kruzni tok saobracaja “  Oznacava kolovoz , odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva , ostrva za usmeravanje saobracaja  i drugih objekata na kolovozu .